L’Anuari de la joventut de les Illes Balears és el resultat de la col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports, a través de l’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE); el Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, a través de la Direcció Insular de Participació i Joventut; el Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca; el Departamentd’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa; la Conselleria de Joventut, Participació Ciutadana i Noves Tecnologies del Consell Insular de Formentera; la Fundació Guillem Cifre de Colonya de la Caixa d’Estalvis de Pollença, Colonya i la Universitat de les Illes Balears, a través del Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES).

Si ets una persona activa dins l'àmbit de la Joventut: jove, integrant d'una entitat juvenil, voluntària, professional de la joventut i/o professional de l'administració o entitat social vinculada amb les polítiques de joventut, investigador/a...I voleu participar a l'Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2023, et convidam a presentar una proposta d’article per al pròxim volum.

La proposta ha d’incloure el títol i una descripció breu d’aquesta, atenent a les característiques i a l’estructura que l’article segueix:

a. Contextualització / Fonamentació teòrica

b. Objectius i metodologia

c. Descripció i avaluació de l’experiència / Anàlisi de dades i resultats

d. Conclusions i discussió

e. Referències bibliogràfiques

Extensió màxima: 150 - 250 paraules

Data límit: 17/05/2023 (Consultau la possibilitat de nova data d'entrega)

Contacte i enviament de propostes: anuaridelajoventut@gmail.com


Informació relacionada