Menú
CA

Campaments d'estiu

Informació dels campaments d'estiu a la Victòria 2022

El Consell de Mallorca organitza els Campaments d’estiu a 2022 a La Victòria per a infants i joves de  9 a 16 anys, ambdues edats incloses, de l’illa de Mallorca. L’objectiu principal dels campaments és desenvolupar activitats d’oci i temps lliure relacionades amb la natura i l’esport.

 

Durada:

7 dies (de diumenge a dissabte)

Preu per participant:

178,64 euros

Capacitat:

60 places per campament

 

Torns:

1 - Del 26 de juny al 2 de juliol

2 - Del 26 de juny al 2 de juliol

3 - Del 3 al 9 de juliol

4 - Del 3 al 9 de juliol

5 - Del 10 al 16 de juliol

6 - Del 10 al 16 de juliol

7 - Del 17 al 23 de juliol

8 - Del 17 al 23 de juliol

9 - Del 24 al 30 de juliol

10 - Del 24 al 30 de juliol

Concepte:

Campament d'estiu: 60 places

Campament d'estiu: 60 places

Campament d'estiu: 60 places

Campament d'estiu: 60 places

Campament d'estiu: 60 places

Campament d'estiu: 60 places

Campament d'estiu: 60 places

Campament d'estiu: 60 places

Campament d'estiu: 60 places

Campament d'estiu: 60 places

Any de naixement:

2013 - 2012- 2011

2010 - 2009

2013 - 2012 - 2011

2010 - 2009

2010 - 2009

2008- 2007- 2006

2010 - 2009

2008- 2007 - 2006

2013- 2012 - 2011

2008- 2007- 2006

 

Per a realitzar la preinscripció heu d'anar a tràmits i procediments relacionats d'aquesta pàgina. Us redireccionarà a la SEU per fer la sol·licitud de preinscripció telemàtica. IMPORTANT! NOMÉS PODEU  APUNTAR-VOS A UN TORN. 

Formalitzar la sol·licitud de preinscripció no implica tenir plaça per al campament, només dóna opció a formar part d’una llista per participar al sorteig i obtenir una plaça. 

Finalitzat el termini de preinscripció es publicaran les llistes amb els participants admesos de cada torn amb el número per al sorteig d'acord amb l'ordre d'entrada del registre. 

Realitzat el sorteig es publicaran les llistes dels participants amb plaça. L'empresa organitzadora es posarà en contacte amb les famílies per telèfon o correu electrònic i informarà sobre el procés d'inscripció i pagament. 

D'acord amb la Llei de Protecció de Dades la publicació de les llistes es faran mitjançant el DNI o document equivalent dels participants.

Tràmits i procediments relacionats

Joventut