Menú
CA

Campaments d'estiu

Informació dels campaments d'estiu a la Victòria 2023

L’empresa que gestiona els campaments,  É de Temps Lliure, es posarà en contacte amb les famílies o servei, mitjançant el telèfon i/o correu electrònic aportat en el procés de preinscripció, als efectes de complimentar el formulari d’inscripció, la presentació de la documentació i concreció del  sistema de pagament.

Els participants que no hagin estat seleccionats, passaran a una llista d’espera per cada torn seguint l’ordre establert al sorteig i podran optar a una plaça que no s’hagi ocupat o quedi deserta per diferents motius.

Per a qualsevol consulta : tel. 644366643

El Consell de Mallorca organitza els Campaments d’estiu a 2023 a La Victòria per a infants i joves de  9 a 16 anys, ambdues edats incloses, de l’illa de Mallorca. L’objectiu principal dels campaments és desenvolupar activitats d’oci i temps lliure relacionades amb la natura i l’esport.


 

NOTA: La publicació de tots els llistats es farà a través del DNI/NIE/ passaport del participant o pare/mare/tutor-a legal, si el menor no en té.

 

Documents relacionats