Menú
CA

Joventut

Participació

Coordinació municipal

Oci educatiu

Participació juvenil


La realitat actual posa de manifest la necessitat de que les iniciatives i moviments socials i educatius desenvolupades pels joves tinguin una repercussió en la nostra societat. 

Des del nostre departament es vol impulsar mecanismes de participació juvenil per tota l’illa mitjançant dinàmiques associatives, formals i no formals.

Coordinació municipal

El Consell de Mallorca té competències en matèria de joventut i lleure pel que fa a la coordinació municipal. Aquestes competències inclouen els casals de joventut, els serveis de dinamització i el pla de joventut.

En aquesta secció podeu consultar tots els detalls.

Oci educatiu

L’educació en el lleure utilitza una metodologia activa i participativa orientada a aconseguir que els infants i joves siguin els protagonistes del seu propi oci. 

Educa en valors a la infància i joventut, constituint un espai de formació i participació comunitària amb voluntat de transformació i d’inclusió social.

null El Consell de Mallorca ha atorgat 90.000 euros a entitats juvenils l’any 2019

El Consell de Mallorca ha atorgat 90.000 euros a entitats juvenils l’any 2019

(05/01/2020)

Es tracta de la primera convocatòria de subvencions de la institució insular en matèria de joventut, que ha permès cobrir les despeses de manteniment del teixit associatiu juvenil i dur a terme activitats de lleure

L’any 2019 ha estat el primer exercici complet en què el Consell de Mallorca ha tengut les competències en matèria de joventut, que van ser traspassades l’estiu de 2018. Així, la Direcció Insular de Participació i Joventut, dependent del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, va convocar les seves primeres subvencions per a entitats juvenils. 

Com a resultat d’aquesta convocatòria, vint-i-cinc entitats s’han beneficiat amb un total de 90.019,57 euros. L’objecte de les subvencions era doble, i les associacions podien presentar una sol·licitud d’ajut per a cada línia. 

Per una banda, s’han destinat 16.574,45 euros al manteniment estructural de nou entitats juvenils, és a dir, al finançament de despeses corrents, com ara el lloguer d’espais. En aquest cas, la quantia màxima atorgada ha estat de 2.000 euros. 

Per altra banda, s’han repartit 73.445,12 euros entre vint-i-quatre entitats en una segona tipologia de subvencions. Gràcies a aquesta línia d’ajut, que ha atorgat fins a 5.000 euros per sol·licitant, s’han pogut dur a terme activitats de lleure educatiu dirigides a infants i joves amb la finalitat que adquireixin competències, habilitats socials i hàbits saludables. 

Així, les activitats de lleure subvencionades han fomentat la inclusió social, la cultura pròpia i l’associacionisme; i la formació en temes com la igualtat, els drets dels col·lectius LGTBI i la protecció del medi ambient. 

Joventut