Menú
CA

Joventut

Participació

Coordinació municipal

Oci educatiu

Participació juvenil


La realitat actual posa de manifest la necessitat de que les iniciatives i moviments socials i educatius desenvolupades pels joves tinguin una repercussió en la nostra societat. 

Des del nostre departament es vol impulsar mecanismes de participació juvenil per tota l’illa mitjançant dinàmiques associatives, formals i no formals.

Coordinació municipal

El Consell de Mallorca té competències en matèria de joventut i lleure pel que fa a la coordinació municipal. Aquestes competències inclouen els casals de joventut, els serveis de dinamització i el pla de joventut.

En aquesta secció podeu consultar tots els detalls.

Oci educatiu

L’educació en el lleure utilitza una metodologia activa i participativa orientada a aconseguir que els infants i joves siguin els protagonistes del seu propi oci. 

Educa en valors a la infància i joventut, constituint un espai de formació i participació comunitària amb voluntat de transformació i d’inclusió social.

El Consell ofereix una jornada d'assessorament jurídic en matèria de contractació per a empreses i associacions de joventut

El Consell ofereix una jornada d'assessorament jurídic en matèria de contractació per a empreses i associacions de joventut

(25/02/2019)

La Direcció Insular de Joventut, del Consell de Mallorca, ha organitzat una sessió d'assessorament dirigida a empreses,  associacions juvenils així com entitats prestadores de serveis a la joventut, que tindrà lloc dia 4 de març de 11¿h. a 14¿h. a la Llar de la Joventut (aula TIC), c/ Gral. Riera, 111 de Palma.

La finalitat d'aquesta formació és conèixer millor l'actual Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que estableix noves directrius dels procediments d'adjudicació de contractes públics entre l'administració i entitats i empreses, implica que aquestes estiguin donades d'alta a la plataforma digital de contractació estatal.

Per inscriure's, podeu enviar un e-mail a l'adreça electrònica joventut@conselldemallorca.net o telefonar al tel. 971 173 612 indicant el nom de l'empresa/entitat/associació, nom de la persona que participarà (màxim 2 per entitat), DNI, càrrec ò lloc de treball que ocupa.

La capacitat de la sessió serà de 16 persones com a màxim, seguint l'ordre d'inscripció.

Joventut