Menú
CA

Joventut

Participació

Coordinació municipal

Oci educatiu

Participació juvenil


La realitat actual posa de manifest la necessitat de que les iniciatives i moviments socials i educatius desenvolupades pels joves tinguin una repercussió en la nostra societat. 

Des del nostre departament es vol impulsar mecanismes de participació juvenil per tota l’illa mitjançant dinàmiques associatives, formals i no formals.

Coordinació municipal

El Consell de Mallorca té competències en matèria de joventut i lleure pel que fa a la coordinació municipal. Aquestes competències inclouen els casals de joventut, els serveis de dinamització i el pla de joventut.

En aquesta secció podeu consultar tots els detalls.

Oci educatiu

L’educació en el lleure utilitza una metodologia activa i participativa orientada a aconseguir que els infants i joves siguin els protagonistes del seu propi oci. 

Educa en valors a la infància i joventut, constituint un espai de formació i participació comunitària amb voluntat de transformació i d’inclusió social.

null Trobada amb entitats juvenils al Consell de Mallorca

Trobada amb entitats juvenils al Consell de Mallorca

(24/01/2020)

Els objectius de la reunió han estat informar de la línia d’ajuts per al teixit associatiu juvenil de l’illa i establir contacte amb totes les associacions inscrites al cens d’entitats

El director insular de Participació i Joventut, Àlex Segura, ha mantingut una trobada amb una vintena d’entitats juvenils aquesta setmana. Es tracta de la primera reunió en grup amb les entitats inscrites al Cens d’Entitats Juvenils des que el Consell té les competències en matèria de Joventut. Precisament, el Servei de Joventut vol donar un impuls a aquest cens, que és bàsic per a una comunicació directa amb les entitats i per conèixer la vitalitat del teixit associatiu juvenil.

La trobada ha permès exposar-los les principals línies d’acció d’aquest 2020. Així mateix, se’ls ha transmès la voluntat del Consell de Mallorca d’incrementar el nombre d’entitats beneficiades amb els ajuts econòmics d’aquesta àrea, i se’ls ha animat a sol·licitar les subvencions.

De fet, enguany hi ha pressupostats 150.000 euros perquè les entitats puguin dur a terme activitats de lleure i cobrir les despeses de manteniment del teixit associatiu juvenil. En comparació, l’any 2019 es van atorgar 90.000 euros en ajuts entre vint-i-cinc associacions.

Joventut